GEMEENTEBLADWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Brouwersstraat 2a, Heeswijk-Dinther

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. GEMEENTEBLADWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Brouwersstraat 2a, Heeswijk-Dinther

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Brouwersstraat Heeswijk-Dinther Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Brouwersstraat 2a, Heeswijk-Dinther’ op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.InhoudHet bestemmingsplan betreft de realisatie van een woonzorgconcept aan Brouwersstraat 2a te Heeswijk-Dinther.Herbegrenzing stedelijk gebiedHet ontwerpbestemmingsplan leidt tot aanpassing van grenzen van het Stedelijk gebied in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). In deze publicatie vindt u meer informatie over het voornemen van de gemeente Bernheze om een verzoek tot herbegrenzing bij de provincie Noord-brabant in te dienen en de mogelijkheden tot inspraak.In de IOV is bepaald dat de inspraak op de voorgenomen herbegrenzing verloopt via de procedure van het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente verwerkt in het kaartmateriaal van het ontwerpplan gebiedsaanduidingen die inzicht geven in de benodigde wijzigingen. Reacties op de voorgenomen wijziging van de IOV kunnen net als de zienswijzen tegen het ontwerpplan ingediend worden bij de gemeente. Wanneer de gemeente na de terinzagelegging overgaat tot het doen van een aanvraag om herbegrenzing worden deze reacties meegestuurd naar Gedeputeerde Staten.InzageHet ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPBrouwersstr2aHD-OW01).ZienswijzeIedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Bernheze en tegen het voornemen tot wijziging van de grenzen van het Stedelijk gebied in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.ReagerenIn een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient en uw handtekening.Heesch, 20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.