GEMEENTEBLADRectificatie publicatie - kennisgeving ontwerpbestemmingsplan De Bleken 4, Heeswijk Dinther

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. GEMEENTEBLADRectificatie publicatie – kennisgeving ontwerpbestemmingsplan De Bleken 4, Heeswijk Dinther

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid De Bleken Heeswijk-Dinther Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heeswijk-Dinther

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 14 december 2023 ter inzage gelegd. Hierbij bleek abusievelijk de verkeerde dataset op ruimtelijkeplannen te zijn gepubliceerd. Hierdoor wordt het ontwerp opnieuw ter inzage gelegd, dit keer vanaf 21 december 2023.Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘De Bleken 4, Heeswijk-Dinther’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.InhoudHet plan maakt het mogelijk om de caravan-stalling behorend bij het akkerbouwbedrijf aan het adres De Bleken 2a uit te breiden en de bedrijfswoning aan De Bleken 4 om te zetten naar een plattelandswoning.InzageHet ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 21 december gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl  (NL.IMRO.1721.BPDeBleken4HD-OW01).ZienswijzeIedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.ReagerenIn een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient en uw handtekening.Heesch, 20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.