Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Hommelse Hoeve 2 Heeswijk-Dinther

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Hommelse Hoeve 2 Heeswijk-Dinther

bestemmingsplan Hommelse Hoeve Heeswijk-Dinther Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Hommelse Hoeve 2 Heeswijk-Dinther’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening. Inhoud Het plan maakt het mogelijk om een cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij te splitsen. Inzage Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 21 december 2023 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPHommelsehoeve2HD-OW01) Zienswijze Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, postbus 19, 5384 ZG Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling. Reageren In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient en uw handtekening. Heesch, 20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.