WATERSCHAPSBLADVerlening Watervergunning voor de aanplanting van twee bomen binnen de beschermingszone van een categorie A-watergang ter plaatse van Hommelse Hoeve 2a te Heeswijk-Dinther.

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap Aa en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. WATERSCHAPSBLADVerlening Watervergunning voor de aanplanting van twee bomen binnen de beschermingszone van een categorie A-watergang ter plaatse van Hommelse Hoeve 2a te Heeswijk-Dinther.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Hommelsedijk Heeswijk-Dinther Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Heeswijk-Dinther

Besluit vergunning te verlenenHet dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft een vergunning verleend ingevolge de Waterwet. De vergunning is aangevraagd voor de aanplanting van twee bomen binnen de beschermingszone van een categorie A-watergang ter plaatse van Hommelse Hoeve 2a te Heeswijk-Dinther. Het zaaknummer is 0000D20180404102430606.InzienU kunt de vergunning gedurende zes weken inzien vanaf 28 mei 2018 op de volgende plaats:• Waterschapshuis Aa en Maas, Pettelaarpark 70, ’s-Hertogenbosch, elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.Het is mogelijk een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling Planadvies en Vergunningen voor een mondelinge toelichting op de vergunning en de bijbehorende stukken. Hiertoe kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 073 615 8333. U kunt, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, via info@aaenmaas.nl ook een verzoek doen om de vergunning per e-mail te ontvangen.BezwaarWanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop de vergunning is toegezonden aan de aanvrager. Let wel, de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager is doorgaans eerder dan de datum van de publicatie van een vergunning waardoor de bezwarentermijn op het moment van publicatie mogelijk al voor een deel verstreken is. Gelieve daar rekening mee te houden. Het bezwaarschrift kunt u zowel schriftelijk als digitaal indienen.Digitaal: Op de website van waterschap Aa en Maas treft u het formulier Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan. Het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien een online bezwaarschrift niet door middel van dit formulier wordt ingediend.Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.Uw bezwaarschrift moet tenminste bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, uw handtekening en het zaaknummer. Voorlopige voorzieningHet is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heeswijk Dinther

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.