Verleende reguliere omgevingsvergunning Wilhelminastraat 30, 5473EH Heeswijk-Dinther

Bekendmaking voor bouwvergunning in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 11-1-2024

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. Verleende reguliere omgevingsvergunning Wilhelminastraat 30, 5473EH Heeswijk-Dinther

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor: het verduurzamen van de woning (vernieuwen kap) Verzenddatum: 2 januari 2024 Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente. Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening. Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-Besluiten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.