Verleende evenementenvergunning Kastanjedreef, Lindedreef en Lijsterbesdreef, 5473 SC Heeswijk-Dinther

Bekendmaking voor evenementenvergunning in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 25-01-2024

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. Verleende evenementenvergunning Kastanjedreef, Lindedreef en Lijsterbesdreef, 5473 SC Heeswijk-Dinther

evenementenvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het organiseren van een rommelmarkt 'buurtvereniging De Drie Dreven' op 10 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur.   Het besluit is verzonden op 19 januari 2024.   Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente. Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.   Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.   Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.