STAATSCOURANTGemeente Bernheze - Vastgesteld bestemmingsplan Raadhuisplein 20d Heeswijk-Dinther – 10 januari 2018

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. STAATSCOURANTGemeente Bernheze – Vastgesteld bestemmingsplan Raadhuisplein 20d Heeswijk-Dinther – 10 januari 2018

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Raadhuisplein Heeswijk-Dinther Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heeswijk-Dinther

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in de gemeenteraadsvergadering van 14 december 2017 het bestemmingsplan ’Raadhuisplein 20d Heeswijk-Dinther’ is vastgesteld.Inhoud:Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woon-zorgcomplex op het perceel Raadhuisplein 20d in Heeswijk-Dinther mogelijk.Inzage:Het bestemmingsplan ligt met ingang van 11 januari gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPRaadhuisplein-vg01) en www.bernheze.org.Beroepsmogelijkheid: Belanghebbenden kunnen tegen het vaststellingsbesluit binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.InformatieMet vragen kunt u per mail contact opnemen met de heer C. van Nuland van het domein Beleid, gemeente@bernheze.org.Burgemeester en wethouders van Bernheze

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heeswijk Dinther

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.