GEMEENTEBLADWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Gouverneursweg 1a Heeswijk-Dinther

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. GEMEENTEBLADWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Gouverneursweg 1a Heeswijk-Dinther

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Gouverneursweg Heeswijk-Dinther Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Gouverneursweg 1a, Heeswijk-Dinther’ op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.InhoudHet plan betreft het toevoegen van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel nabij Gouverneursweg 1a, Heeswijk-Dinther. Hogere grenswaardeOp basis van de Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan ‘Gouverneursweg 1a, Heeswijk-Dinther’ voor een ieder ter inzage. InzageHet ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1721.BPrvrGouverneursHD-OW01.ZienswijzeIedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Bernheze en tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.ReagerenIn een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.Heesch, 20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heeswijk Dinther

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.