GEMEENTEBLADUitgebreide procedure definitief besluit omgevingsvergunning eerste fase verleend - Berkenvenseweg 1 Heeswijk-Dinther

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 06-02-2024

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. GEMEENTEBLADUitgebreide procedure definitief besluit omgevingsvergunning eerste fase verleend – Berkenvenseweg 1 Heeswijk-Dinther

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Berkenvenseweg Heeswijk-Dinther Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning milieu is verleend. Omschrijving: het veranderen van een pluimveehouderij (revisie) Locatie: Berkenvenseweg 1, 5473 NN Heeswijk-DintherZaaknummer: Z/158459 (ODBN) en 1611290 (gemeente)Datum terinzagelegging: 5 februari 2024De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt tevens beschouwd als een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Mogelijkheid van beroepTegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep worden aangetekend bij de Rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet de gronden van het beroep bevatten en zijn ondertekend. Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht. Bij dit verzoek voegt u een afschrift van het ingediende beroepschrift. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is geen termijn verbonden. U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het instellen van beroep of het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Inzage en inlichtingenHet besluit met bijbehorende stukken is tot en met 18 maart 2024 in te zien op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen over het besluit? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord, via telefoonnummer 088 7430 000 of per e-mail info@odbn.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer. Wilt u de stukken fysiek inzien? Dan kunt u ook de gemeente benaderen.

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heeswijk Dinther

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.