GEMEENTEBLADOntwerpbesluit voor omgevingsvergunning Meerstraat 34, 5473VX Heeswijk-Dinther

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit voor omgevingsvergunning Meerstraat 34, 5473VX Heeswijk-Dinther

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het ontwerpbesluit uitgebreide procedure voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw (legalisatie).Onderdeel van dit ontwerpbesluit is de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad van 28 september 2023.Tegen alle onderdelen kan (afzonderlijk) een zienswijze worden ingediend bij de gemeente.Verzenddatum: 8 december 2023Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.Zienswijze: Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-OntwerpbesluitHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heeswijk Dinther

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.