Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Gouverneursweg 3a Heeswijk-Dinther

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl op: 30-11-2023

  1. Bekendmakingen Heeswijk Dinther
  2. Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Gouverneursweg 3a Heeswijk-Dinther

bestemmingsplan Gouverneursweg Heeswijk-Dinther Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Gouverneursweg 3a Heeswijk-Dinther’ op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. Inhoud Het plan betreft het wijzigen van de functieaanduiding ‘agrarisch bedrijf’ naar ‘maatschappelijk’ voor het beëindigen van de melkveehouderij en het realiseren van 8 woon-zorgunits, het realiseren van een gezamenlijke ruimte met 2 Bed&Breakfasts, een dierenweide en een natuurpoel, het behouden van een agrarische loods voor akkerbouw en het stallen van landbouwvoertuigen, en het behouden van een bestaande ruimte voor het hobbymatig houden van 26 stuks jongvee aan Gouverneursweg 3a in Heeswijk-Dinther. Hogere grenswaarde Op basis van de Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan ‘Gouverneursweg 3a Heeswijk-Dinther’ voor een ieder ter inzage. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 november 2023 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPGouverneursw3aHD-ow01). Zienswijze Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Bernheze en tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling. Reageren In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening. Heesch, 29 november 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Lokaalnieuwsheeswijkdinther.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeswijk Dinther. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.